Biotechnologia medyczna – nowy kierunek rozwoju nauki

W ostatnich latach można zauważyć znaczny wpływ dziedzin biologicznych, w tym m.in. biotechnologii i medycyny na kształtowanie się nauki. Dziedziny te łączą się z pewnością z chemią, są jej naukami pokrewnymi. Rozwija się obecnie nowa dyscyplina – biotechnologia medyczna. Jakie inicjatywy i działania są podejmowane aktualnie w tych obszarach nauki? O tym w dzisiejszym wpisie.

 

Wszelkie aktywności i realizacje pomysłów na polu rozwoju nauk biologicznych mają na celu przede wszystkim zintensyfikowanie współpracy badawczej naukowców. Dziś prezentujemy kilka wybranych inicjatyw.

Jedną z nich jest powstanie i działalność Platformy InterBioMed PW. Została ona założona przez 4 uczelnie wyższe: Politechnikę Warszawską, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego i Wojskową Akademię Techniczną. Platformę InterBioMed PW powołano w dn. 25 – 26 listopada 2016 r. w Ossie na Mazowszu. Podczas spotkania naukowcy wymieniali swoje opinie, a efektem dyskusji było określenie tematów badawczych, które mogły być podstawą wspólnych, interdyscyplinarnych projektów naukowych na rzecz medycyny. Zespoły badawcze z ww. uczelni zadeklarowały, że chcą je wspólnie przeprowadzać. W ten sposób udało się zrealizować cele postawione przez organizatorów spotkania. Dzięki temu wydarzeniu również JM Rektor PW wyraził zgodę i zdecydował o utworzeniu na Politechnice Warszawskiej interdyscyplinarnej platformy, skupiającej zespoły naukowo-badawcze działające na styku techniki, technologii z szeroko pojętym obszarem BIO, stanowiącej jeden z czterech „strategicznych obszarów tematycznych badań i rozwoju technologii w Polsce”. Zespoły te działają na PW w obszarze kilku dziedzin: inżynierii biomedycznej, bioinżynierii i biotechnologii, biocybernetyki i bioinformatyki a także biomateriałów. Platforma InterBioMed PW, skupia aktualnie 29 zespołów naukowo-badawczych o różnym profilu z 10 wydziałów uczelni. Dodatkowo cały czas zapraszane są do współpracy inne zespoły uczelnianie i instytucjonalne, których badania posiadają potencjał aplikacyjny m. in. w obszarze inżynierii biomedycznej, biotechnologii i medycyny oraz są zainteresowane udziałem w Platformie InterBioMed.

Banner-InterBioMed_PW

W ramach swojej działalności Platforma założyła stronę internetową interbiomed.pw.edu.pl, a także organizuje kolejne spotkania naukowe.

27 kwietnia 2017 r. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii (CZIiTT) Politechniki Warszawskiej odbyło się seminarium InterBioMed PW pod nazwą „Biomechanika i Bioprzepływy”.

I Konferencja Platformy pt. „Człowiek i Robot: Szansa czy konflikt w środowisku medycznym?”  została zorganizowana 6 czerwca 2017 r.  przez InterBioMed oraz CZIiTT PW we współpracy z Constance Care Centrum Rehabilitacji oraz Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Konferencja była poświęcona rozwojowi medycyny rehabilitacyjnej, a w szczególności wykorzystaniu robotyki i automatyki. W trakcie spotkania zostało zaprezentowane jedno z najnowszych osiągnięć techniki, pierwszy na świecie system robotyczny do terapii rehabilitacyjnych sterowany bezpośrednio układem nerwowym człowieka – Hybrid Assistive Limb – HAL® System.

Następne spotkanie odbyło się 16 listopada 2017 r. w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT w Warszawie. Było to III Seminarium Platformy InterBioMed PW „Biomateriały w implantologii i systemach podawania leków”. Obrady dotyczyły trzech obszarów tematycznych: zastosowania druku 3D w medycynie, biomateriałów i technologii materiałowych oraz transferu wiedzy do kliniki i przemysłu. W seminarium uczestniczyli naukowcy z uczelni wyższych, instytutów branżowych, klinik, przedstawiciele firm, doktoranci i studenci. Platforma InterBioMed PW planuje organizację kolejnych spotkań.

O Platformie InterBioMed PW opowiadał jeden z jej pomysłodawców – prof. Zbigniew Brzózka z Politechniki Warszawskiej. Posłuchajcie.

 

Kolejną istotną inicjatywą jest utworzenie Polskiej Platformy Medycznej – portalu zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym. Jest to propozycja nowoczesnego systemu informatycznego, który będzie zawierał otwarte dane badawcze, wyniki badań i obliczeń, publikacje naukowe, czyli m. in. artykuły w czasopismach naukowych, rozprawy doktorskie, monografie naukowe oraz informacje o patentach, uczelnianej aparaturze badawczej, projektach, wyróżnieniach i nagrodach. Dodatkowo portal ma zawierać bibliograficzne opisy publikacji oraz profile naukowców przedstawiające ich dorobek naukowy, specjalizacje, publikacje, osiągnięcia i prowadzone lub zakończone projekty badawcze. Pomysł utworzenia platformy powstał na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, a jego koordynatorem został Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Platformę w sumie tworzy 7 uczelni z całego kraju, oprócz wspomnianych 2, także uniwersytety medyczne z Gdańska, Szczecina, Warszawy, Katowic, Lublina oraz Instytut Medycyny Pracy w Łodzi. Projekt wpisuje się w zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz zalecenia UE, by przybliżać naukę, a zwłaszcza wykorzystywać wyniki badań w praktyce przez biznes, komercjalizować je. Inicjatywa zostanie w całości sfinansowania z funduszy europejskich z programu Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Aktualnie platforma jest przygotowywana pod względem technicznym, następnie uzupełniane będą wszelkie dane. Polska Platforma Medyczna ma być uruchomiona w 2020 r.

Innym ciekawym projektem dotyczącym rozwoju nauk biologicznych, w tym biotechnologii jest powstanie Polskiej Sieci Biobanków. Działania te koordynuje Konsorcjum BBMRI.pl (Biobanking and BioMolecular resources Research Infrastructure Poland). Celem utworzenia projektu jest współpraca jednostek zajmujących się gromadzeniem materiału biologicznego w Polsce oraz udzielenie merytorycznego wsparcia w rozwijaniu biobanków/biorepozytoriów na rzecz wspólnych potrzeb środowiska badawczego. Aktualnie konsorcjum zaprasza jednostki naukowe, jednostki PAN, uczelnie wyższe, instytuty badawcze, firmy farmaceutyczne i inne instytucje naukowe do składania zgłoszeń do bezpłatnego przystąpienia i uczestnictwa w Polskiej Sieci Biobanków. Projekt powstaje pod patronatem i zgodnie z decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Warto wspomnieć także o jednej z najnowszych inicjatyw. W grudniu 2017 r. poinformowali o niej Premier i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Polski rząd powoła Instytut Biotechnologii Medycznej. Celem działania instytucji ma być przeprowadzanie badań naukowych, które w rezultacie mają pomóc w tworzeniu polskich leków na najpoważniejsze choroby. Instytut Biotechnologii Medycznej ma powstać w ramach programu badań nad polskimi lekami przeciw chorobom serca i nowotworom. Instytucja ma być „bardzo nowoczesną organizacją, dzięki której nasz poziom medycyny w obszarze biotechnologii wejdzie na zupełnie nowe, nieznane do tej pory obszary. Operatorem 500 mln zł (czyli sumy dofinansowania całego projektu – przyp. red.) będzie docelowo Europejski Instytut Technologiczny (…) we Wrocławiu, to on zapewni obsługę administracyjną, więc tutaj nie będą potrzebne żadne dodatkowe etaty, natomiast środki na badania, drogą konkursową przydzielone będą istniejącym już zespołom badawczym, funkcjonującym czy to w PAN, czy to na polskich uczelniach.” – zapowiedział Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

DSDw7WXX4AAy-m0

Źródło: Twitter.com: Oficjalny profil Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 

O wielu działaniach i projektach, podejmowanych w obszarze nauk biologicznych, m.in. w dziedzinie biotechnologii, informuje na bieżąco portal internetowy „Biotechnologia.pl. – łączymy wszystkie strony biobiznesu„. Autorzy strony starają się zamieszczać najnowsze wiadomości także m. in. o tym jak powstają leki. Portal i jego szczegółową zawartość przedstawimy Wam w jednym z  kolejnych wpisów.

 

Photo credit: Biotechnology Program via Flickr/ CC BY-NC-ND 2.0

 

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Connecting to %s